Tiêu chuẩn

01 giường lớn 1m8 –

Hướng Thành phố

Room details

  • Guests: 2
  • Children: 1
  • Room type
700,000 đ / Per night
Gọi ngay để giảm 10%